Projektowanie instalacji przeciwpożarowych

Zajmujemy się projektowaniem instalacji przeciwpożarowych w budynkach o różnym przeznaczeniu. Opracowujemy projekty zarówno stałych urządzeń gaśniczych, przeznaczonych do samoczynnego uruchomienia w pierwszej fazie pożaru, jak i systemów sygnalizacji pożarowej, które są sterowane za pomocą centrali. Uwzględniamy charakterystykę danego obiektu oraz potencjalne zagrożenia pożarowe. Działamy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i normami.

 

zestaw projektowy